Πώς δεσμευόμαστε

Συνεργαζόμαστε στενά με ειδικούς σε τοπικό και περιφεριεακό επίπεδο, αλλά και στην παγκόσμια σκηνή.

Ως κορυφαία σε παγκόσμιο επίπεδο εταιρεία με παγκόσμια παρουσία, η Yara διαθέτει μια πλατφόρμα μέσω της οποίας συμμετέχει σε παγκόσμια ζητήματα, επιδιώκει αποδοτικές λύσεις και αναζητά θετικές εξελίξεις στους τομείς στους οποίους επικεντρωνόμαστε: των τροφίμων, των πόρων και του περιβάλλοντος.

Συμμετέχουμε σε τοπικές αγορές και κοινότητες όπου μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, συμβάλλοντας συνεχώς στην πράσινη ανάπτυξη μέσω της βιώσιμης γεωργίας και των περιβαλλοντικών λύσεων. Οι εταιρείες και οι διευθυντές της Yara στηρίζουν επίσης κοινωνικές πρωτοβουλίες σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες, στρατηγικές και προτεραιότητες.

Η συμβολή της Yara επικεντρώνεται στο πώς η βασική μας δραστηριότητα και οι βασικές μας γνώσεις συνδέονται με τις παγκόσμιες προκλήσεις. Συνδέουμε τη συμμετοχή σε πολιτικές, τα πρότυπα του κλάδου και την επιχειρηματική ανάπτυξη, και δρομολογούμε ή συμμετέχουμε σε διαλόγους, πρωτοβουλίες και συνεργασίες.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το πώς δεσμευόμαστε στο διεθνές website.