Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη

Η Yara έχει αναπτυχθεί συνδυάζοντας την επιστημονική έρευνα και με την εμπορική τόλμη.

Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη

Η Yara συνεργάζεται με παραγωγούς και βιομηχανικούς πελάτες για να μπορέσει να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση μερικών από τις πιο σημαντικές παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας.

Οι παραγωγοί χρειάζονται λύσεις για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην προστασία των φυσικών πόρων που είναι σε περιορισμό. Η γνώση και η έρευνα μπορούν να τους βοηθήσουν να παράξουν περισσότερη τροφή από περιορισμένες εκτάσεις. 

Ο βιομηχανικός τομέας πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για τα περιβαλλοντικά θέματα και οι πελάτες μας θα πρέπει να απαιτούν τεχνολογίες που μειώνουν τη ρύπανση. 

Οι προσπάθειες καινοτομίας της Yara αποσκοπούν στην εξεύρεση επιχειρηματικών ευκαιριών που να παρέχουν πρακτικές λύσεις - που πραγματικά να λειτουργούν και να ωφελούν την κοινωνία ως σύνολο. 

Η Yara επενδύει στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) για να βελτιώσει την τεχνολογία, τη στρατηγική θρέψης των φυτών και τις περιβαλλοντικές λύσεις. Μαζί με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας, φέρνουμε τη γνώση σε τομείς και βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις καινοτόμες λύσεις της Yara στο yara.com.