Αποστολή, Όραμα και Αξίες

Μάθετε για τις αξίες της Yara.

Yara Mission, Vision and Values

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον τρόπο ζωής μας. Ο παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται. Πρέπει να φροντίσουμε για τη διατροφή περισσότερων ανθρώπων, με περιορισμένες εκτάσεις και φυσικούς πόρους. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Η επιτυχία μας οδηγείται από τη γνώση μας και την αφοσίωσή μας στην Αποστολή, το Όραμα και τις Αξίες μας.

Η αποστολή μας

Να θρέψουμε υπεύθυνα τον παγκόσμιο πληθυσμό και να προστατεύσουμε τον πλανήτη 

Τι κάνουμε και γιατί: Η αποστολή μας προσδιορίζει το σκοπό και το ρόλο της εταιρείας παγκόσμια. Πιστεύουμε ότι η γνώση αναπτύσσει και έχει τη δύναμη να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο. Κατανοούμε τους συνεργάτες μας και τις τους κινητοποιεί. 

Κατανοούμε ότι η γνώση βοηθάει τη διατροφή του παγκόσμιου πληθυσμού, δημιουργεί επικερδείς επιχειρήσεις και προστατεύει τον πλανήτη, όταν ο πληθυσμός αυξάνεται και οι διαθέσιμοι πόροι περιορίζονται όλο και περισσότερο.

Το όραμά μας

Μια κοινωνία που βασίζεται στη συνεργασία, η εξάλειψη της πείνας, η προστασία του πλανήτη

Οι ιδρυτές της Yara αντιμετώπισαν τις κρίσιμες προκλήσεις της εποχής τους. Με τη συνεργασία και την περιέργεια, συνένωσαν και αύξησαν τις γνώσεις τους για να βοηθήσουν στη διασφάλιση της επιβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων. 

Σήμερα, το όραμά μας είναι μια αναπτυσσόμενη κοινότητα, η οποία συνεργάζεται για την προστασία του πλανήτη μας και την υποστήριξη των αγροτών. Αυτή η συνεργατική κοινότητα ξεπερνά τους πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς φραγμούς για τη δημιουργία λύσεων που οδηγούν σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από την πείνα.

Οι αξίες μας

Yara Ambition

Φιλοδοξία

Να λειτουργούμε πέρα από το προσδοκώμενο, να παίρνουμε πρωτοβουλίες και να εργαζόμαστε συνεχώς προς τη σύμφωνα με τις φιλοδοξίες και τους στόχους της Yara.

Yara Curiosity

Αναζήτηση

Να θέτουμε δυνατά και έντονα ερωτήματα, η αναζήτηση αποτελεί τη κινητήρια δύναμη της κουλτούρας μας. Με την αναζήτηση αναπτύσσεται η γνώση και αποτελεί τη δύναμη τη έρευνας που οδήγησε τους τρεις αξιόλογους ιδρυτές της Yara να βρουν λύση για την αντιμετώπιση του επικείμενου λιμού στις αρχές του 20ου αιώνα.

Yara Collaboration

Συνεργασία

Εργαζόμαστε μαζί, με αμοιβαίο σεβασμό, συνεργασία και την εκτίμηση όλων των προοπτικών και προσεγγίσεων. Η τέχνη της συνεργασίας - εσωτερικά εντός της Yara και εξωτερικά με τον υπόλοιπο κόσμο - ενισχύει τη συλλογική γνώση μας.

Yara Accountability

Υπευθυνότητα

Να είμαστε αξιόπιστοι, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη και να λαμβάνουμε πάντα υπόψη τα συμφέροντα της Yara και της κοινωνίας όταν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε δύσκολες αποφάσεις. Μέσω της υπευθυνότητας μπορεί να αποκτηθεί εμπιστοσύνη.

Η κουλτούρα μας

Η κουλτούρα της Yara βασίζεται στις βασικές αξίες της Φιλοδοξία, Αναζήτησης, Συνεργασίας και Υπευθυνότητας, που αναγνωρίζουν και προωθούν την υψηλή απόδοση και τα υψηλά ηθικά πρότυπα μεταξύ των εργαζομένων παγκοσμίως. 

Καλλιεργούμε μια κουλτούρα που πηγάζει από τη γνώση που έχει αποκομιστεί και μοιραστεί για περισσότερο από έναν αιώνα, από τους εργαζομένους μας και με αλληλεπίδραση με τους συνεργάτες μας. 

Ως πολυεθνική εταιρεία που λειτουργεί σε περισσότερες από 50 χώρες, η Yara έχει μεγάλη διαφορετικότητα όσον αφορά το εργατικό δυναμικό της. Αυτή τη διαφορετικότητα την αντιμετωπίζουμε ως δυνατό σημείο. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε τα καλύτερα ταλέντα μας στις αγορές που λειτουργούμε και να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων διαφορετικών εθνικοτήτων, υπόβαθρου και κουλτούρας. 

Επιπλέον, είμαστε αφοσιωμένοι στη διεξαγωγή των εργασιών μας σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογία και το Πρόγραμμα Ηθικής και Συμμόρφωσης, καθώς και τις παγκόσμια αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασίας, περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς όπως αυτές καθορίζονται από το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών. 

Θέτουμε υψηλά πρότυπα όσον αφορά τη συμπεριφορά και τη συμμόρφωσή μας, ιδιαίτερα όσον αφορά την υγεία, το περιβάλλον, την ασφάλεια και το stewardship των προϊόντων. Προωθούμε μια κουλτούρα απόδοσης επικεντρωμένη στην ανάπτυξη των ανθρώπων και ενθαρρύνουμε το διάλογο.

Η στρατηγική μας

Η Yara πιστεύει ότι προσφέροντας μια θετική πρόταση αξίας στους πελάτες μας, μπορούμε να επιτύχουμε ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους μας, ενώ παράλληλα δημιουργούμε αξία για την κοινωνία. 

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη στρατηγική και το επιχειρηματικό μοντέλο της Yara στο yara.com