Που λειτουργούμε

Η Yara είναι πραγματικά μια διεθνής εταιρείας, με παραγωγή, πωλήσεις και υπηρεσίες, έρευνα και υποστηρικτικές λειτουργίες στην Αμερική, την Ευρώπη, την Αφρική και Ασία.

Μάθετε περισσότερα για το πού λειτουργεί η Yara στο διεθνές Site μας (στα Αγγλικά).

Where Yara Operates

Μέσω κοινοπραξιών έχουμε τοποθετηθεί σε νέες αγορές και η ανάπτυξή μας είναι συνεχής.