Περιβάλλον

Η Yara δεσμεύεται για την προώθηση λύσεων διαρκούς ανάπτυξης φροντίζοντας ταυτόχρονα για τις ελάχιστες επιπτώσεις του περιβάλλοντος.

Reduced Carbon Footprint PROMO PICTURE

Μειώνοντας το αποτύπωμα του άνθρακα στην καλλιέργεια της ελιάς

Η Yara πιστεύει πως τα ανόργανα λιπάσματα είναι απαραίτητα συστατικά για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων που μπορούν να καλύψουν με συνέπεια τις ανάγκες ενός συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού.

02.2 Increased Water Use Efficiency PROMO PICTURE

Βελτιώνοντας τη χρήση του νερού στην καλλιέργεια της ελιάς

Η καλλιέργεια που υποστηρίζεται πλήρως με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, είναι σε θέση να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα και το διαθέσιμο νερό.