Επηρεάζοντας την υγεία των φυτών

Η θρέψη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην υγεία των φυτών. Τα συμπτώματα που προκαλούνται από την έλλειψη των θρεπτικών στοιχείων είναι εμφανή στα φύλλα και τους καρπούς υποβαθμίζοντας την ποιότητα της παραγωγής.

Η θρέψη και η υγεία της ελιάς

Το ασβέστιο είναι ένα από τα βασικά θρεπτικά στοιχεία που σχετίζεται άμεσα με την ευαισθησία της ελιάς στις διάφορες ασθένειες που την προσβάλλουν. Ενισχύοντας τα κυτταρικά τοιχώματα εμποδίζει σημαντικά τους μύκητες να εισχωρήσουν στον φυτικό ιστό διατηρώντας της υγεία των φυτών.

Η υπερβολική ωστόσο χορήγηση ενός θρεπτικού στοιχείου που σχετίζεται με την ελιά, μπορεί να είναι σημαντική για την ευαισθησία των φυτών και την ομαλή λειτουργία τους. Λόγου χάρη, μεγάλες δόσεις αζώτου μπορεί να οδηγήσουν σε μαλάκωμα των ιστών του φυτού, καθιστώντας το εύκολα προσβάσιμο στις διάφορες ασθένειες. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση ενός προγράμματος θρέψης που ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε ελαιώνα και αναδεικνύει τη δυναμική του, με σεβασμό στο περιβάλλον.

Βρείτε τις συμβουλές της Yara σε κάθε θέμα που αφορά την υγεία στην καλλιέργεια της ελιάς

Olive

Περιορίζοντας τις ζημιές στα φύλλα

Οι κλιματολογικές συνθήκες, οι εχθροί, οι ασθένειες αλλά και οι θρεπτικές ελλείψεις είναι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε παραμορφώσεις των φύλλων της ελιάς εμφανίζοντας συμπτώματα χλώρωσης ή νέκρωσης.