Επηρεάζοντας την ποιότητα του ελαιολάδου

Η ποιότητα του ελαιολάδου επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων, με την ποικιλία του δένδρου να αποτελεί τη σημαντικότερη εξ’ αυτών. Οι προδιαγραφές του ελαιολάδου ενδέχεται να ποικίλουν, επηρεαζόμενες από τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τις προηγούμενες περιόδους (ειδικά σε ελαιώνες που αρδεύονται μόνο από βροχοπτώσεις), από την παρενιαυτοφορία, την ποικιλομορφία μεταξύ των δένδρων και το διετή κύκλο ανάπτυξης του δένδρου της ελιάς.

Ένας σημαντικός αριθμός πειραματικών δοκιμών που έχει πραγματοποιηθεί στις κύριες ελαιοπαραγωγικές ποικιλίες της Ισπανίας με στόχο να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου έδειξε πως για τον κάθε ελαιώνα, η θρεπτική του κατάσταση, η υγεία των δένδρων, το στάδιο της παρενιαυτοφορίας αλλά και οι κλιματολογικές συνθήκες παίζουν βασικό ρόλο. Τα κύρια πειραματικά έχουν πραγματοποιηθεί στην Ταραγκόνα (TA) και την Κόρδοβα (CO), με αναλύσεις να έχουν γίνει σε περισσότερες από 50 ποικιλίες (ο μέγιστος αριθμός ήταν 74 ποικιλίες) για κάποιες παραμέτρους. Παρακάτω παρουσιάζεται μια σύνοψη των πειραματικών αυτών δοκιμών. Όπως φαίνεται στα διαγράμματα, η ποικιλία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Το διάγραμμα στα δεξιά δείχνει την επίδραση των ίδιων παραμέτρων στην ποιότητα του ελαιολάδου. Η θρέψη της ελιάς, όπως και η άρδευση, φαίνεται ότι έχουν επίδραση στα λιπαρά οξέα του παραγόμενου ελαιολάδου.

Factors Influencing Fruit Yield
Group of factors influencing oil specs in olive trees

Θρέψη και ποιότητα ελαιολάδου

N Response and Oil Content

Οι διαφορετικές δόσεις αζώτου σε συνδυασμό με τον αριθμό αρδεύσεων επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου, μειώνουν την πικρή του γεύση με τις αρνητικές επιπτώσεις στη σταθερότητα του λαδιού, αυξάνουν τις πολυφαινόλες και επηρεάζουν τους δείκτες οξύτητας. 

Οι εφαρμογές ασβεστίου και βορίου επηρεάζουν τις προδιαγραφές του ελαιολάδου, αυξάνοντας το ελαϊκό οξύ, αλλά και τη συνολική του ποιότητα.

Αναζητήστε τις συμβουλές της Yara σε σχέση με θέματα ποιότητας του ελαιολάδου

Olive

Αύξηση του ελαϊκού οξέος στις ελιές

Το ελαϊκό οξύ ανήκει στα λιπαρά οξέα που αναπτύσσονται φυσιολογικά στο ελαιόλαδο. Θεωρείται ότι έχει ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Olive

Αύξηση της σταθερότητας των ελαιοκάρπων

Το ασβέστιο είναι βασικό στοιχείο για τη διατήρηση της ακεραιότητας και της λειτουργικότητας των μεμβρανών, κάνει πιο σταθερά τα κυτταρικά τοιχώματα και έχει μικρή κινητικότητα.