Θρέψη των σιτηρών

Soil Conditions Yield

A deficiency of any single nutrient is enough to limit yield

Όλες οι καλλιέργειες χρειάζονται τα 13 ανόργανα θρεπτικά στοιχεία για να αναπτυχθούν σωστά. 

Ένα πρόγραμμα θρέψης θα πρέπει να εστιάζει στην επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ των θρεπτικών στοιχείων που βρίσκονται στα φυτά με σκοπό τη βέλτιστη ανάπτυξή τους. Μέσω της χρήσης των κατάλληλων διαγνωστικών και αναλυτικών εργαλείων, μπορεί να προσδιοριστεί ποιο από τα 13 θρεπτικά στοιχεία βρίσκεται σε χαμηλές ποσότητες που μπορεί να περιορίζει την ανάπτυξη του φυτού και να χορηγηθούν καταλλήλως. Η παραπάνω συνθήκη περιγράφεται και ως Νόμος του Ελαχίστου. 

Μια μέθοδος εκτίμησης των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους που απαιτούνται για τη διατήρηση της γονιμότητάς του έχει να κάνει με τον υπολογισμό των θρεπτικών στοιχείων που απομακρύνονται στη συγκομιδή και την αναπλήρωσή τους μεταξύ των καλλιεργητικών περιόδων. Ο ακόλουθος πίνακας αποτελεί έναν οδηγό για τον υπολογισμό των θρεπτικών στοιχείων που απομακρύνονται κατά τη συγκομιδή των σιτηρών, καλό είναι ωστόσο για μεγαλύτερη ακρίβεια να γίνονται εργαστηριακοί έλεγχοι και αναλύσεις.

Nutritional Summary Table