Παγκόσμια παραγωγή σιτηρών

Το σιτάρι είναι κυρίαρχο δημητριακό στο παγκόσμιο εμπόριο με 650 - 685 εκ. τόννους παραγωγής, 654 - 660 εκ. τόνους κατανάλωσης και αποθέματα που προσεγγίζουν περίπου τους 160 - 190 εκ. τόνους ετησίως.

World Wheat Production

Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα, με 130 εκ. τόννους, ενώ η Ινδία (90 εκ. τόννους), η Αμερική και η Ρωσία ακολουθούν με περισσότερο από 60 εκ. τόνβους παραγωγής η κάθε μία.

Pie Chart
Bar Chart

Οι αποδόσεις του σιταριού σε παγκόσμιο επίπεδο διαφέρουν μεταξύ τους. Οι κλιματολογικές συνθήκες στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη είναι πολύ ευνοϊκές για υψηλές αποδόσεις, ενώ σε περιοχές με πιο ακραίες συνθήκες η απόδοση είναι πιο περιορισμένη. Η υψηλότερη απόδοση παραγωγής που έχει καταγραφεί έως σήμερα είναι στη Νέα Ζηλανδία, τον Μάρτιο του 2010, με απόδοση 15.64 τόνους/εκτάριο μαλακού σίτου. Ο προβληματισμός που επικρατεί στις ημέρες μας περιστρέφεται γύρω από τον τρόπο μεγιστοποίησης των αποδόσεων των σιτηρών σε μια εποχή μάλιστα που είναι έντονη η συζήτηση για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή ενός διαρκώς αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού.