Μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα

Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες διατροφής και ενέργεια ενός αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού, η βιώσιμη γεωργία θα έχει ανάγκη τα ανόργανα λιπάσματα, τα οποία θα πρέπει να έχουν μικρό αποτύπωμα άνθρακα για να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η Yara έχει αναπτύξει λύσεις για να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα του κλάδου.

Carbon Footprint

Διατροφική ασφάλεια

Η αγροτική ανάπτυξη σχετίζεται με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών, η «πράσινη επανάσταση» επέτρεψε τον τριπλασιασμό την παγκόσμια παραγωγής τροφής, ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε απότομα από 3 σε 6 δισεκατομμύρια. Με εκτιμήσεις για αύξηση σε 8,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους μέχρι το 2030, η παραγωγή τροφής θα πρέπει να αυξηθεί ξανά σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Οι εκτάσεις που είναι κατάλληλες για γεωργική χρήση μειώνονται, συνεπώς η αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργικής παραγωγής είναι αναγκαία.

Θρέψη των καλλιεργειών

Arable area vs World population

Από τον 19ο αιώνα, γνωρίζουμε πως αν ένα θρεπτικό στοιχείο που είναι απαραίτητο σε μια καλλιέργεια είναι σε έλλειψη ή σε περιορισμένη διαθεσιμότητα, η ανάπτυξη του φυτού θα είναι περιορισμένη, ακόμα και αν όλα τα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία είναι σε αφθονία. Αν το θρεπτικό που είναι σε έλλειψη τροφοδοτηθεί, η ανάπτυξη θα αποκατασταθεί μέχρι το σημείο που θα επιτρέψει η επόμενη έλλειψη θρεπτικού στοιχείου την περιορίσει. Με τη συγκομιδή, κατά θρεπτικά στοιχεία απομακρύνονται από τον αγρό μαζί με τις καλλιέργειες, εκπλένοντας το έδαφος. Τα ανόργανα λιπάσματα εφαρμόζονται για να αντικαταστήσουν τα θρεπτικά στοιχεία που είναι σε έλλειψη, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη ισορροπία στην ανάπτυξη του φυτού.

Προσεγγίζοντας τα θρεπτικά στοιχεία από την άποψη της κλιματική αλλαγής, το άζωτο (N) είναι τα πιο σημαντικό θρεπτικό στοιχείο, ενώ ο φώσφορος και το κάλιο είναι μικρότερης σημασίας.

Προστασία του κλίματος

Σήμερα, σχεδόν ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός εξαρτάται από τα ανόργανα λιπάσματα για την εξασφάλιση της τροφής του. Ωστόσο, η γεωργία εγείρει περιβαλλοντικά ζητήματα σχετικά με τη κλιματική αλλαγή και την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Είναι άραγε η γεωργική παραγωγικότητα και η αειφορία συμβατές; Τι συμβαίνει με τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή λιπασμάτων και την εφαρμογή του;

Η Yara με γνώση και εμπειρία ενός αιώνα στην παραγωγή και εφαρμογή προϊόντων θρέψης για τις καλλιέργειες, πιστεύει ότι η αειφόρος γεωργία αποτελεί μέρος της λύσης για τη κλιματική αλλαγή. Με τη χρήση των λιπασμάτων της Yara, με αποδεδειγμένα χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και με την εφαρμογή βέλτιστων καλλιεργητικών τεχνικών, το αποτύπωμα άνθρακα από την γεωργική παραγωγή μπορεί να μειωθεί ακόμα και περισσότερο από 50%, διατηρώντας τη γη και εξασφαλίζοντας αποδόσεις καλλιεργειών.

Mineral Fertilizer
Global Estimate

Η αλλαγή χρήσης γης σε γεωργικές εκτάσεις αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες πηγές για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παγκόσμια. Η γη είναι περιορισμένη και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο που να διασφαλίζει τη διατροφική ασφάλεια.

Πώς η Yara μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα των λιπασμάτων

Carbon footprint campaign

Κύκλος ζωής λιπασμάτων και αποτύπωμα άνθρακα

Η παραγωγή, η μεταφορά και η χρήση των ανόργανων λιπασμάτων συμβάλλει άμεσα και έμμεσα στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως με το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και το υποξείδιο του αζώτου(N2O).