Προϊοντα

Η βαθειά γνώση και η εμπειρία της Yara εξηγεί γιατί έχουμε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και ευρέως αναγνωρισμένα εμπορικά σήματα στη γεωργία. Με οργανώσεις σε 50 χώρες και πωλήσεις σε πάνω από 150, δεν υπάρχει καλλιέργεια ή κλίμα που η Yara δεν έχει εφαρμοστεί.

Κάθε λίπασμα Yara έχει μελετηθεί με ακρίβεια ώστε να παρέχει ακριβή και στοχευμένη θρέψη που ταιριάζει σε συγκεκριμένες συνθήκες. Αναγνωρίζουμε ότι τα εδάφη, οι καλλιέργειες και το κλίμα ποικίλουν με μοναδικό τρόπο και ότι όλα τα χωράφια και οι καλλιέργειες έχουν διαφορετικές διατροφικές απαιτήσεις. Η προσέγγισή μας είναι να εντοπίσουμε και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις απαιτήσεις αυτές και με τρόπο περιβαλλοντικά βιώσιμο.

Η γκάμα προϊόντων της Yara αντιπροσωπεύει το πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων στη βιομηχανία. Αυτοί είναι οι πυλώνες γύρω από τους οποίους μια επιτυχημένη καλλιέργεια αναπτύσσεται, συνδυάζοντας τη παγκόσμια γνώση με την τοπική τεχνογνωσία για να προσφέρομε προστιθέμενη αξία και θρεπτικά στοιχεία, εστιάζοντας ακριβώς στις απαιτήσεις των καλλιεργειών.

Δείτε τις Ομάδες Προϊόντων της Yara για να μάθετε περισσότερα για τα λιπάσματά μας ή αναζητήστε ένα προϊόν με το όνομά του στο πλαίσιο “Αναζήτηση προϊόντων μας”.Αν δεν γνωρίζετε ακριβώς τι να αναζητήσετε, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναζήτησης επιλέγοντας τον τρόπο εφαρμογής, τις οικογένειες προϊόντων ή / και τα θρεπτικά στοιχεία.

Ομάδες Προϊόντων Yara

YaraMila Powerbrand

YaraMila®

Ομογενή, υψηλής συγκέντρωσης λιπάσματα NPK ειδικά σχεδιασμένα για καλλιέργειες υψηλής αξίας.

YaraLiva Powerbrand

YaraLiva®

Λιπάσματα νιτρικού ασβεστίου υψηλής ποιότητας που παρέχουν άζωτο ταχείας δράσης, σε συνδυασμό με ασβέστιο για ενδυνάμωση.

YaraTera Fertigation Fertilizers

YaraTera®

Τα προϊόντα YaraTera περιλαμβάνουν μα ολοκληρωμένη γκάμα πλήρως υδατοδιαλυτών προϊόντων για χρήση σε συστήματα υδρολίπανσης.

YaraBela Powerbrand

YaraBela®

Λιπάσματα με βάση το νιτρικό αμμώνιο που παρέχουν σταθερή, αποδεδειγμένη απόδοση χρόνο με τον χρόνο σε ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών και κλιματικών συνθηκών.

YaraVita Micronutrient Fertilizers

YaraVita®

Μια πλήρης σειρά προϊόντων που παρέχουν τα απαραίτητα για την ομαλή ανάπτυξη του φυτού ιχνοστοιχεία.

YaraVera Powerbrand

YaraVera®

Λιπάσματα που είναι οικονομικά αποδοτικά, εξαιρετικά συμπυκνωμένα και υψηλής απόδοσης πηγές ουρίας.

Yara Other Products

Άλλα προϊόντα

Η Yara πέρα από τα Powerbrands προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων στην Ελληνική αγορά, ώστε να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες για μια ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών σας.