YaraMila®

YaraMila

Η λέξη Mila προέρχεται από την αρχαία σκανδιναβική λέξη «Mikla» που σημαίνει επιτυχία

YaraMila Powerbrand

Η σειρά σύνθετων λιπασμάτων που συνδυάζουν τα πλέον βασικά θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά –άζωτο, φώσφορο και κάλιο (ΝΡΚ)– και τα οποία συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της απόδοσης και της ποιότητας της καλλιέργειας, ονομάζεται YaraMila®. Κάθε σύνθετο λίπασμα YaraMila, είτε σε μορφή κόκκων είτε σε μορφή πέρλας, έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των καλλιεργειών.

Ορισμένα λιπάσματα YaraMila περιέχουν επίσης δευτερεύοντα στοιχεία και ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητα για συγκεκριμένες καλλιέργειες, όπως μαγνήσιο (Mg), θείο (S), βόριο (Β), σίδηρο (Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Μο), και/ή ψευδάργυρο (Zn). Τα προϊόντα αυτά ωφελούν τους παραγωγούς, επειδή εξασφαλίζουν ομοιόμορφη εφαρμογή των θρεπτικών στοιχείων, είτε η λιπασματοδιανομή γίνεται με το χέρι είτε με μηχάνημα. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος διαχωρισμού των θρεπτικών στοιχείων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, του χειρισμού ή της εφαρμογής.

Τα λιπάσματα YaraMila είναι ειδικά σχεδιασμένα για καλλιέργειες υψηλής αξίας, όπως λαχανικά, οπωροφόρα δένδρα, αμπέλια και χλοοτάπητες.

Τα προϊόντα αξιοποιούν μια ισορροπημένη πηγή αζώτου που περιέχει αμμωνιακό αλλά και νιτρικό άζωτο, έναν συνδυασμό πλήρως διαθέσιμων μορφών φωσφόρου που εξασφαλίζουν μεγαλύτερης διάρκειας διαθεσιμότητα σε ένα ευρύ φάσμα τύπων εδάφους, και το χλώριο ή το θείο ως πηγή καλίου.

Τα λιπάσματα YaraMila συνθέτουν τα βασικά δομικά στοιχεία των προγραμμάτων θρέψης της Yara για καλλιέργειες. Λόγω του ευρέως φάσματος αναλογιών Ν:P:K και της διαθεσιμότητας συνθέσεων με δευτερεύοντα στοιχεία και ιχνοστοιχεία, τα προϊόντα είναι τα πλέον κατάλληλα για να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καλλιεργειών μέσω μιας ισορροπημένης και αποδοτικής θρέψης.

Τα προϊόντα YaraMila είναι άριστοι φορείς δευτερευόντων στοιχείων και ιχνοστοιχείων καθώς επιτρέπουν την ακριβή και ομοιόμορφη εξάπλωσή τους σε μικρές ποσότητες. Επιπλέον, λόγω των μεταβολικών συνεργιών και των περισσότερο αποδοτικών συνθέσεων, η πρόσληψη δευτερευόντων στοιχείων και ιχνοστοιχείων από τα προϊόντα YaraMila είναι υψηλότερη σε σύγκριση με τα απλά λιπάσματα που εφαρμόζονται χωριστά.

Balanced N

Οι ισορροπημένες συνθέσεις των λιπασμάτων YaraMila σε άζωτο ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες κάθε καλλιέργειας

Το άζωτο απαντάται στα προϊόντα YaraMila σε ποσοστό 40-45% ως νιτρικό άζωτο και σε ποσοστό 55-60% ως αμμωνιακό άζωτο, ανάλογα με τη διαδικασία παραγωγής και τη συγκεκριμένη φόρμουλα. Η υψηλή συγκέντρωση νιτρικών αποτελεί προϋπόθεση για τη θρέψη ταχέως αναπτυσσόμενων καλλιεργειών και εξασφαλίζει την καλή ανάπτυξη των ριζών, ενώ το αμμωνιακό άζωτο είναι σημαντικό για τη διατήρηση σταθερής παροχής αζώτου. Τα προϊόντα YaraMila είναι πολύ πιο αποτελεσματικά σε ίση βάση αζώτου, σε σύγκριση με τα λιπάσματα καθαρής αμμωνίας και ουρίας, εξασφαλίζοντας καλύτερη απόδοση και ποιότητα. Η εφαρμογή των προϊόντων YaraMila την κατάλληλη στιγμή ελαχιστοποιεί τις απώλειες αζώτου σε σύγκριση με άλλα λιπάσματα ΝΡΚ και απλά λιπάσματα. Με άλλα λόγια, μειώνεται η σπατάλη θρεπτικών στοιχείων καθώς και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος.

Available P

Η σειρά YaraMila εξασφαλίζει τη βέλτιστη διαθεσιμότητα φωσφόρου στα φυτά 

Όλο το φώσφορο που περιέχεται στη σειρά YaraMila είναι πλήρως διαθέσιμο στα φυτά, ως υδατοδιαλυτά ορθοφωσφορικά και πολυφωσφορικά καθώς και ως φωσφορικό διασβέστιο διαλυτό σε κιτρικό αμμώνιο. Ο συνδυασμός διαφορετικών μορφών παρέχει περισσότερη και μεγαλύτερης διάρκειας διαθεσιμότητα φωσφόρου στις καλλιέργειες σε ένα ευρύ φάσμα τύπων εδάφους. Εκτός από το κοκκώδες, διαλυτό σε κιτρικό αμμώνιο φώσφορο, η YaraMila περιέχει ορθοφωσφορικά, ενώ οι κόκκοι YaraMila περιέχουν επιπλέον ένα κλάσμα πολυφωσφοριτών. Το φώσφορο με τη μορφή πολυφωσφορικών μπορεί να ενισχύσει την πρόσληψη φωσφόρου και την απόδοση. Είναι πιο σταθερό σε ακραίες συνθήκες pΗ από ό, τι άλλες πηγές φωσφόρου. Η περιεκτικότητα των κόκκων YaraMila σε πολυφωσφορικά μπορεί να κινητοποιήσει την αποδέσμευση χαλκού (Cu), ψευδάργυρου (Ζn) και μαγγανίου (Μn) από πηγές που δεν είναι εύκολα διαθέσιμες στο έδαφος, μέσω της παγίδευσης.

K Source

Τα λιπάσματα YaraMila προσφέρουν στην καλλιέργειά σας τη βέλτιστη μορφή και ποσότητα καλίου 

Η σειρά YaraMila περιλαμβάνει και προϊόντα με βάση το χλωριούχο κάλιο (ΜΟΡ) και το θειικό κάλιο (SOP). Η επιλογή του τύπου προϊόντος YaraMila θα πρέπει να βασίζεται στην καλλιέργεια-στόχο. Η σειρά προϊόντων YaraMila με βάση το SOP είναι ειδικά σχεδιασμένη για καλλιέργειες με χαμηλή ανοχή στο χλώριο π.χ. φράουλες, μαρούλι, ντομάτες, πατάτες, καπνός και ορισμένα καλλωπιστικά φυτά. Τα προϊόντα με βάση το MOP είναι κατάλληλα για τις υπόλοιπες καλλιέργειες. 

Το κάλιο που περιέχεται στα προϊόντα YaraMila διεγείρει την ανάπτυξη δυνατών μίσχων και αυξάνει την άμυνα των φυτών σε ασθένειες και παράσιτα με την αύξηση του πάχους των εξωτερικών κυτταρικών τοιχωμάτων. Το κάλιο βελτιώνει επίσης την αντοχή των φυτών στον παγετό και την ξηρασία, και είναι απαραίτητο για τη μέγιστη απόδοση καρπών υψηλής ποιότητας. Η επαρκής παροχή καλίου έχει θετική επίδραση στο μέγεθος των καρπών και δημιουργεί καρπούς με περισσότερα διαλυτά στερεά (TSS). Η εξισορρόπηση καλίου με άλλα διαθέσιμα κατιόντα στο έδαφος είναι πολύ σημαντική.

Οι ανώτερης ποιότητας κόκκοι και πέρλες της YaraMila είναι ανθεκτικοί στη φθορά κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, και διευκολύνουν τη λιπασματοδιανομή υψηλής ακρίβειας 

Tab 4.02 Image1

Τα προϊόντα YaraMila αναπτύσσονται ως υψηλής ποιότητας κόκκοι ή πέρλες, ανάλογα με τη διαδικασία παραγωγής. Υποβάλλονται σε μια διαδικασία ελέγχου και επικάλυψης που οδηγεί σ’ ένα συνεκτικό, άριστης ποιότητας προϊόν. Ως αποτέλεσμα, τα προϊόντα YaraMila έχουν υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή στη σύνθλιψη. Υπό την προϋπόθεση ενός σωστού χειρισμού, αυτά τα χαρακτηριστικά καταστέλλουν τον σχηματισμό σκόνης κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά, και την εφαρμογή του λιπάσματος. Ο κόκκος YaraMila διαλύεται πιο εύκολα και πιο ομοιόμορφα σε σχέση με άλλα στερεά λιπάσματα, μεταφέροντας περισσότερα θρεπτικά στοιχεία στις ρίζες για καλύτερο αποτέλεσμα, πιο ελεγχόμενη πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων και λιγότερη σπατάλη.

Poor Blend Yara Mila

Όλα τα προϊόντα YaraMila είναι σύνθετα και συνεπώς τα θρεπτικά τους στοιχεία δεν παρουσιάζουν κίνδυνο διαχωρισμού κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, του χειρισμού ή της εφαρμογής. Οι συνθέσεις YaraMila είναι ειδικά σχεδιασμένες για την εύκολη και ακριβή λιπασματοδιανομή με μηχάνημα ή με το χέρι. Σε κάθε κόκκο εμπεριέχονται όλα τα θρεπτικά στοιχεία για ελεγχόμενη εφαρμογή. Οι κόκκοι μας είναι βαρείς και εξαιρετικά ομοιόμορφοι για σωστή λιπασματοδιανομή με ελεύθερη ροή. Έτσι, περιορίζεται η σπατάλη και μεγιστοποιείται η απόδοση της καλλιέργειας. Τα προϊόντα YaraMila μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη βασική και επιφανειακή λίπανση. 

Ο παραγωγός μπορεί να νιώθει σιγουριά ότι αυτό που αναγράφεται στον σάκο, πράγματι εμπεριέχεται στον σάκο. Ένα προϊόν για όλες τις χρήσεις.

Cost Effective

Τα λιπάσματα YaraMila βελτιώνουν την απόδοση και την ποιότητα της καλλιέργειας, βοηθώντας τον αγρότη να αυξήσει το εισόδημά του 

Τα YaraMila συνδυάζουν υψηλής αποτελεσματικότητας πηγές Ν, Ρ, και Κ για να εξασφαλίσουν μια πολύ καλή σχέση κόστους-απόδοσης συγκριτικά με άλλα λιπάσματα που κυκλοφορούν στην αγορά. Εστιάζουν στη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας, και όχι απλά στη μείωση του κόστους του λιπάσματος. Συνεπώς, τα YaraMila συμφέρουν περισσότερο το συνολικό εισόδημα του γεωργού. 

Η ευκολία χειρισμού, και η εξοικονόμηση του κόστους ανάμειξης και εφαρμογής είναι μερικά ακόμα οφέλη. Τα λιπάσματα YaraMila είναι γνωστά από τους παραγωγούς και τους εμπόρους σε όλο τον κόσμο για τη σταθερή τους ποιότητα, τόσο σε επίπεδο ανάλυσης όσο και επεξεργασίας, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης της καλλιέργειας.

9 προϊόντα βρέθηκαν

YaraMila COMPLEX

Το YaraMila® COMPLEX®, το οποίο περιέχει τόσο άμεσα διαθέσιμο νιτρικό άζωτο όσο και αμμωνιακό άζωτο βραδύτερης αποδέσμευσης, παρέχει θρεπτικά στοιχεία…

YaraMila LEOPARD

Το YaraMila® Leopard είναι ένα πυκνό prilled σύνθετο λίπασμα, το οποίο εφαρμόζεται με ακρίβεια με το χέρι ή χορηγείται με ακρίβεια (έως 24 μέτρα) μέσω λιπασματοδιανομέα.

YaraMila PANTHER

Το YaraMila® PANTHER είναι ένα πυκνό prilled σύνθετο λίπασμα, το οποίο εφαρμόζεται με ακρίβεια με το χέρι ή χορηγείται με ακρίβεια (έως 24 μέτρα) μέσω λιπασματοδιανομέα.

YaraMila SPRINTER

Το ΥaraMila® SPRINTER είναι ένα πυκνό prilled σύνθετο λίπασμα, το οποίο χορηγείται με ακρίβεια έως 24 μέτρα μέσω λιπασματοδιανομέα, ή εφαρμόζεται με το χέρι.

YaraMila STAR

Το YaraMila® STAR είναι ένα πυκνό prilled σύνθετο λίπασμα, το οποίο εφαρμόζεται με ακρίβεια με το χέρι ή χορηγείται με ακρίβεια (έως 24 μέτρα) μέσω λιπασματοδιανομέα.

YaraMila UNIVERSE

Το YaraMila® UNIVERSE είναι ένα πυκνό prilled σύνθετο λίπασμα, το οποίο εφαρμόζεται με ακρίβεια με το χέρι ή χορηγείται με ακρίβεια (έως 24 μέτρα) μέσω…

YaraMila TIGER

Το ΥaraMila® TIGER είναι ένα πυκνό prilled σύνθετο λίπασμα, το οποίο χορηγείται με ακρίβεια έως 24 μέτρα μέσω λιπασματοδιανομέα, ή εφαρμόζεται με το χέρι. Είναι προϊόν…

YaraMila TRIPLE

Το YaraMila® TRIPLE είναι ένα πυκνό prilled σύνθετο λίπασμα, το οποίο εφαρμόζεται με ακρίβεια με το χέρι ή χορηγείται με ακρίβεια (έως 24 μέτρα) μέσω λιπασματοδιανομέα.

YaraMila ONORA PLUS

Το YaraMila® ONORA PLUS είναι ένα πυκνό prilled σύνθετο λίπασμα, το οποίο εφαρμόζεται με ακρίβεια με το χέρι ή χορηγείται με ακρίβεια (έως 24 μέτρα) μέσω…