YaraVita®

YaraVita

Η λέξη Vita προέρχεται από την αρχαία σκανδιναβική λέξη «Vita» που σημαίνει γνώση

YaraVita Powerbrand

Τα YaraVita® είναι μια σειρά λιπασμάτων που αναπτύχθηκε ειδικά για την παροχή ιχνοστοιχείων, ως προϊόντα διαφυλλικού ψεκασμού, επεξεργασίας σπόρων ή εφαρμογής στο έδαφος μέσω συστημάτων υδρολίπανσης..

Κάθε προϊόν έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί εξ’ αρχής για χρήση στη γεωργία και την φυτοκομία. Τα λιπάσματα YaraVita παρέχουν ένα συγκεκριμένο θρεπτικό στοιχείο ή συνδυασμό θρεπτικών στοιχείων όταν και όπου τα χρειάζεται η καλλιέργεια, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την απόδοσή της. Αυτό περιλαμβάνει την ακριβή εφαρμογή των απαραίτητων δόσεων ιχνοστοιχείων είτε ως απλά προϊόντα είτε ως μείγματα, καθώς επίσης και συνθέσεις για την εφεδρική παροχή δευτερευόντων θρεπτικών στοιχείων σε περιόδους που αυτά δεν είναι διαθέσιμα από άλλες πηγές.

Τα προϊόντα διαφυλλικού ψεκασμού YaraVita έχουν αναπτυχθεί με βάση την εφαρμογή τους απευθείας στο φύλλο ή τον καρπό, για ταχεία δράση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της καλλιέργειας. Κάθε διαφυλλικό προϊόν YaraVita αποτελείται από σταθερά υψηλής ποιότητας θρεπτικά στοιχεία με βοηθητικά σύνθεσης, όπως διαβρέκτες, προσκολλητικά μέσα και βοηθήματα απορρόφησης, τα οποία ελέγχουν και ενισχύουν την απόδοση.

Τα λιπάσματα επένδυσης σπόρων YaraVita είναι ειδικά σχεδιασμένα για την ομοιόμορφη και ασφαλή επικάλυψη των σπόρων, εξασφαλίζοντας ενιαία παροχή θρεπτικών στοιχείων για την ενίσχυση της πρόωρης ανάπτυξης και τη διασφάλιση της ταχείας και δυναμικής εμφύτευσης της καλλιέργειας. Ως αποτέλεσμα, οι ρίζες και τα φύλλα που αναπτύσσονται είναι πιο υγιή και λιγότερο ευάλωτα στο κρύο, τον παγετό ή τη φθορά από άλλες περιβαλλοντικές πιέσεις. Αυτό δίνει στους καλλιεργητές μια αξιόπιστη βάση για τη σταθερή απόδοση της καλλιέργειας. 

Οι υψηλής ποιότητας χηλικές ενώσεις της σειράς YaraVita είναι ιδανικές για χρήση σε υδρολιπάνσεις ή σε υδροπονικά συστήματα. Είναι ειδικά σχεδιασμένες για να περιορίζουν τις αλληλεπιδράσεις με άλλα στοιχεία που περιέχονται στο διάλυμα θρέψης και για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που σχετίζονται με το pH τόσο του εδάφους όσο και του νερού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων.

Easy to use

Η ανώτερη σύνθεση των προϊόντων YaraVita σχεδιάζεται με γνώμονα τη μέθοδο εφαρμογής 

Οι ερευνητές της Yara που είναι αρμόδιοι για την ανάπτυξη προϊόντων επιλέγουν βοηθητικά σύνθεσης που διευκολύνουν τη χρήση με τους εξής τρόπους: 

  • Καλύτερη σταθερότητα (υδατοδιαλυτότητα), που αυξάνει τη διάρκεια ζωής και περιορίζει τις παύσεις λειτουργίας του εξοπλισμού και των δραστηριοτήτων  
  • Ανώτερο προφίλ ανάμειξης σε δεξαμενή, που προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για ταυτόχρονη εφαρμογή με άλλα προϊόντα και ένταξη σε προγράμματα προστασίας της καλλιέργειας (www.tankmix.com και εφαρμογή TankmixIT)
  • Καλύτερη "ικανότητα εκροής", που επιταχύνει το άδειασμα των συσκευασιών και διευκολύνει τον καθαρισμό τους
Crop Safety

Η ασφάλεια των καλλιεργειών είναι καθοριστικής σημασίας

Καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα προϊόντα YaraVita εφαρμόζονται απευθείας στην καλλιέργεια, η ασφάλεια αυτής είναι καθοριστικής σημασίας. Όλα τα προϊόντα ελέγχονται εκτενώς στο θερμοκήπιο έρευνας και ανάπτυξης της Yara, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των καλλιεργειών εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις της ετικέτας. Επιπλέον, όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα ελέγχονται πριν από την παραγωγή ως προς την περιεκτικότητά τους σε βαρέα μέταλλα, γεγονός που μας επιτρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μόλυνση της καλλιέργειας. 

Τα προϊόντα YaraVita παράγονται έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τους πιο αυστηρούς κανονισμούς λιπασμάτων στον κόσμο. Από το 1994, οι εγκαταστάσεις παραγωγής των προϊόντων YaraVita είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001, το οποίο καλύπτει όλες τις πτυχές της ανάπτυξης, της παραγωγής και της υποστήριξης του προϊόντος. Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (SDS) παρέχουν στους πελάτες μας όλες τις σημαντικές πληροφορίες για αποθήκευση και τον χειρισμό των προϊόντων.

Fertilizer Efficiency

Αποτελεσματικότητα λιπασμάτων από την έρευνα μέχρι την εφαρμογή 

Ελέγχουμε την αποτελεσματικότητα όλων των λιπασμάτων YaraVita στα κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης. Όταν το προϊόν περάσει με επιτυχία τους ελέγχους ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, ανεξάρτητοι έλεγχοι σε αγρούς διενεργούνται στις αγορές στόχους, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα θα δώσουν στους παραγωγούς εμπορικά οφέλη, δίνοντας αξία στην απραγωγή μετά την εφαρμογή των προϊόντων. Υπάρχει μια μεγάλη βάση με πειραματικές δοκιμές σε αγρούς για τα προϊόντα YaraVita, για πολλές καλλιέργειες από πολλά μέρη σε όλο τον κόσμο, που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των προϊόντων YaraVita.

Οι αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου διασφαλίζουν ότι όλα τα έτοιμα προϊόντα που διακονούνται από τα εργοστάσια μας είναι σύμφωνα με τις προϊοντικές προδιαγραφές. Συνεργαζόμαστε στενά με τους προμηθευτές μας για να εντοπίσουμε ποιοτικές πρώτες ύλες, να διατηρούμε και να ελέγχουμε τις ποιοτικές προδιαγραφές. Ότι περιγράφεται στις ετικέτες των προϊόντων, είναι και αυτό που περιέχεται.  

6 προϊόντα βρέθηκαν

YaraVita SENIPHOS

Το YaraVita Seniphos είναι ένα προϊόν της σειράς των ‘’Διαφυλλικών Φωσφορικών Λιπασμάτων’’ της Yara.

YaraVita CROP BOOST

Το YaraVita Crop Boost είναι προϊόν της σειράς των ‘’Διαφυλλικών Φωσφορικών Λιπασμάτων’’ της Yara.

YaraVita BORTRAC 150

Το YaraVita Bortrac 150 είναι ένα συμπυκνωμένο υγρό σκεύασμα βορίου που παρασκευάζεται με τα υψηλότερα ποιοτικά κριτήρια της βιομηχανίας με σκοπό να προσφέρει στην καλλιέργεια τη…

YaraVita SAFE N 300

Το YaraVita Safe N 300 είναι ένα πολύ ασφαλές, συμπυκνωμένο υγρό σκεύασμα αζώτου σχεδιασμένο για διαφυλλικές εφαρμογές.

YaraVita STOPIT

Το YaraVita Stopit είναι ένα υψηλής καθαρότητας διαφυλλικό σκεύασμα χλωριούχου ασβεστίου κατάλληλο για δενδροκομικές αλλά και άλλες καλλιέργειες.

YaraVita ZINTRAC 700

Το YaraVita Zintrac 700 είναι ένα υψηλής συγκεντρώσεως υγρό σκεύασμα ψευδαργύρου που περιέχει 8-10 φορές περισσότερο ψευδάργυρο από τα τυπικά υγρά χηλικά σκευάσματα και 3-4 φορές…