Analytical Services

Η υπηρεσία Analytical Services της Yara αναλύει δείγματα εδάφους, ιστού και νερού από όλο τον κόσμο.

Με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα και στην ανάλυση, η υπηρεσία Analytical Services της Yara συνεχίζει με αμείωτο ενδιαφέρον να εστιάζει στη βελτίωση της αξίας και της εξυπηρέτησης του πελάτη.

Γιατί είναι σημαντικές οι αναλύσεις εδάφους και φυλλώματος;

02.1 345x194

Η απόκτηση και χρήση αξιόπιστων πληροφοριών με τη μορφή αναλυτικών δεδομένων είναι θεμελιώδους σημασίας για πολλές αποφάσεις που λαμβάνονται στον γεωργικό, φυτοκομικό και περιβαλλοντικό τομέα και στον τομέα των χώρων πρασίνου.

Όσον αφορά την παραγωγή φυτών και καλλιεργειών, οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν τον σχεδιασμό ενός προγράμματος λίπανσης το οποίο είναι ακριβές, έγκαιρο και --ολοένα και πιο σημαντικό-- περιβαλλοντικά υπεύθυνο. Επιπλέον, ο άμεσος εντοπισμός πιθανών προβλημάτων σε υλικά ή περιοχές καταδεικνύει τις κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ώστε να μην είναι αναγκαία η μεταγενέστερη λήψη ακριβών διορθωτικών μέτρων.

Εν ολίγοις, οι αναλύσεις εδάφους και φυλλώματος παρέχουν τις κρίσιμες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τη θρέψη των καλλιεργειών είναι ακριβείς, αποτελεσματικές, οικονομικά αποδοτικές και υπεύθυνες.

Εμπειρία

Το εργαστήριο μας έχει σχεδόν 40 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή ανεξάρτητων αναλυτικών δεδομένων από πολλά διαφορετικά υλικά. Ειδικευόμαστε στην εξυπηρέτηση του γεωργικού, κηπευτικού και περιβαλλοντικού τομέα και του τομέα των χώρων πρασίνου. Λαμβάνουμε τακτικά ένα ευρύ φάσμα δειγμάτων όπως χώμα, φυτικός ιστός, νερό, φρούτα, υγρή και υδαρής κοπριά και λιπάσματα.

Σήμερα, πραγματοποιούμε πάνω από δύο εκατομμύρια χωριστές αναλύσεις κάθε χρόνο σε δείγματα που λαμβάνονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και από περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η πελατειακή μας βάση κυμαίνεται από μεμονωμένους καλλιεργητές, ανεξάρτητους αγρονομικούς συμβούλους έως πολυεθνικές εταιρείες, ενώ περιλαμβάνει και ερευνητικούς σταθμούς, ακαδημαϊκούς φορείς και κυβερνητικούς οργανισμούς.

Χάρη στην ευελιξία και τις δυνατότητές μας μπορούμε ολοένα και περισσότερο να πραγματοποιούμε αναλύσεις και για λογαριασμό άλλων εργαστηρίων, είτε σε βραχυπρόθεσμη βάση, είτε ως μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση αντί του εξοπλισμού ή της επέκτασης των εγκαταστάσεών τους.

Αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα να παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα αναλυτικών δεδομένων υψηλής ακρίβειας, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική ερμηνεία και χρήση αυτών των δεδομένων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Εξυπηρέτηση

Βασικός μας στόχος είναι να παρέχουμε ταχείς, ακριβείς, οικονομικά αποδοτικές και κατανοητές υπηρεσίες αναλυτικών δοκιμών. Μια άρτια καταρτισμένη ομάδα υποστήριξης συνδράμει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η ομάδα αυτή είναι σε θέση να παρέχει τεχνικές οδηγίες και συμβουλές με επαγγελματικό και ευγενικό τρόπο.

Άμεση ανταπόκριση

Αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της έγκαιρης παροχής συμβουλών. Για τον λόγο αυτό, είμαστε εξοπλισμένοι και στελεχωμένοι έτσι ώστε να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα δείγματα γρήγορα και αποτελεσματικά. Τα περισσότερα αιτήματα αναλύσεων εδάφους και φυλλώματος ολοκληρώνονται εντός τριών εργάσιμων ημερών, από την παραλαβή του δείγματος μέχρι την ηλεκτρονική αποστολή των αποτελεσμάτων.

Οι παραδόσεις των δειγμάτων γίνονται με όσο το δυνατόν απλούστερο τρόπο, χρησιμοποιώντας σακούλες δειγματοληψίας με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη και μια υπηρεσία ταχυμεταφορών που είναι διαθέσιμη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαστε επίσης σε θέση να λαμβάνουμε όλα τα είδη δειγμάτων που προέρχονται και από χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ποιότητα

Η διασφάλιση της ποιότητας βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε δράσης της Analytical Services της Yara. Διαθέτουμε ένα άρτιο εσωτερικό σύστημα ποιότητας που εξασφαλίζει ότι όλα τα παραγόμενα δεδομένα είναι σταθερά αξιόπιστα και ακριβή. Επιπλέον, το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο τόσο κατά BS-EN-ISO 9001:2008 όσο και κατά ISO-IEC 17025:2005 και, ως προϋπόθεση για τη διατήρηση αυτών των προτύπων, συμμετέχουμε τακτικά σε διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα δοκιμής επάρκειας.

Επιπλέον, με τη δέσμευσή μας να χρησιμοποιούμε τα καλύτερα και τα πλέον πρόσφατα αναλυτικά όργανα, τα οποία διαχειρίζεται η έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα μας, εξασφαλίζουμε ότι μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλα σχεδόν τα αιτήματα ανάλυσης.

Κατανοητές πληροφορίες

Τα αναλυτικά δεδομένα από μόνα τους δεν έχουν νόημα αν οι πληροφορίες που περιέχουν δεν είναι κατανοητές. Η έμπειρη συμβουλευτική ομάδα μας το γνωρίζει αυτό και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάζει τα δεδομένα με απλό και ξεκάθαρο τρόπο. Καθοριστική σημασία για τον σκοπό αυτό είναι η πλήρης συμβατότητα με το λογισμικό Megalab, που χρησιμοποιεί καθιερωμένες κατευθυντήριες γραμμές για τα θρεπτικά συστατικά. Το λογισμικό χρησιμοποιεί επίσης πληροφορίες σχετικές με την καλλιέργεια για να μετατρέψει τα αναλυτικά δεδομένα σε περιεκτικές και εύκολα κατανοητές αναφορές. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προβαίνουμε σε συστάσεις για τα προϊόντα με απόλυτη σιγουριά.

Προσβάσιμα αποτελέσματα

Οι αναφορές αποστέλλονται με e-mail μόλις είναι έτοιμες από το εργαστήριο. Τα αποτελέσματα μπορούν να παρασχεθούν σε διάφορες μορφές έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητα με άλλα αγρονομικά λογισμικά προγράμματα. Έντυπα αντίγραφα μπορούν επίσης να παρασχεθούν μέσω ταχυδρομείου κατόπιν αιτήματος. Επιπλέον, παρέχεται ανά πάσα στιγμή άμεση πρόσβαση σε όλες τις προηγούμενες αναφορές και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ερμηνεία τους μέσω Διαδικτύου.

Ωστόσο, δεν ξεχνάμε ποτέ την αξία της προσωπικής επαφής. Η συμβουλευτική μας ομάδα είναι κοντά σας με ένα μόνο τηλεφώνημα. Η άμεση επικοινωνία μάς δίνει τη δυνατότητα να συζητάμε μαζί σας όλες τις πτυχές των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία Yara Analytical Services: 

Thl: +44 (0)1759 305116
Email: Email