Παραγωγή

Yield Image

Τα θρεπτικά στοιχεία αποτελούν απαραίτητα δομικά στοιχεία των καλλιεργειών. Έλλειψη ακόμα και ενός μόνο θρεπτικού στοιχείου μπορεί να μειώσει την ανάπτυξη του φυτού, το οποίο έχει επίπτωση στην απόδοση της καλλιέργειας και στο κέρδος του παραγωγού. Είναι λοιπόν σημαντικό όλα τα θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για το φυτό, να είναι διαθέσιμα στην κατάλληλη δόση και σε ισορροπία.

  • Δεδομένου ότι τα περισσότερα εδάφη είναι πιθανό να εμφανίσουν ελλείψεις αρκετών θρεπτικών στοιχείων, τα ανόργανα λιπάσματα έρχονται να προμηθεύσουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για το φυτό. Σε εδάφη με έλλειψη θρεπτικών στοιχείων, η εφαρμογή λιπάσματος θα οδηγήσει σε αύξηση της απόδοσης της παραγωγής η οποία θα είναι πολλαπλάσια από την παραγωγή που θα προέκυπτε χωρίς την εφαρμογή λιπάσματος.
  • Πολλές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι ένας παραγωγός που επενδύει στην εφαρμογή ανόργανων λιπασμάτων, μπορεί να επιτύχει κατά την συγκομιδή αποδόσεις 5 έως 7 στα χρήματά του, λόγω της αυξημένης απόδοσης από την καλλιέργειά του.

Θέτε να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να επηρεάσετε την απόδοση της καλλιέργειάς σας;

Η Yara μοιράζεται μαζί σας τη γνώση