Όροι και προϋποθέσεις

Αποποίηση ευθυνών

Τα σχόλια και άλλα υλικά που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα δεν αποσκοπούν στην παροχή συμβουλών στην οποία θα πρέπει να δοθεί βάση. Η Yara αποποιείται κάθε ευθύνης και υποχρέωσης που απορρέει από οποιαδήποτε από αυτά τα υλικά από οποιονδήποτε επισκέπτη της ιστοσελίδας ή από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της.

Σκοπεύουμε να ενημερώνουμε τακτικά την ιστοσελίδα και να αλλάζουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση ανάγκης, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή να την κλείσουμε επ' αόριστον. Οποιοδήποτε υλικό της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο οποιαδήποτε στιγμή και η Yara δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει το υλικό αυτό.

Το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβειά της. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Yara και τα συνδεδεμένα μέρη αυτής αποκλείουν ρητά:

Όλους τους όρους, εγγυήσεις και άλλες προϋποθέσεις που διαφορετικά θα μπορούσαν να υποδηλώνονται από το νόμο.

Οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με την ιστοσελίδα ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του Δικτυακού Τόπου, τυχόν ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτό και οποιοδήποτε υλικό δημοσιεύτηκε. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση των υποδηλούμενων εγγυήσεων, οπότε η ευθύνη της Yara θα περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Ορισμένες από τις εταιρείες που συνδέονται με την Yara μπορεί να είναι ξεχωριστές εταιρείες που διαχειρίζονται τις δικές τους υποθέσεις, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε "Yara", "εμείς" ή "εμάς" για να αναφερθούμε γενικά στις εταιρείες της Yara. Αυτό γίνεται για λόγους ευκολίας και δεν προορίζεται ως ακριβής περιγραφή των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων.

Αυτή η σελίδα και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν, σας δίνουν τους όρους χρήσης στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης.

Θα διασφαλίσετε ότι η πρόσβασή σας και η χρήση της ιστοσελίδας θα συμμορφώνονται με τους σχετικούς τοπικούς νόμους.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα επιτρέπεται προσωρινά και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε οποιαδήποτε υπηρεσία ή περιεχόμενο στην ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα ευθυνόμαστε αν για οποιονδήποτε λόγο ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να περιορίσουμε την πρόσβαση σε ολόκληρο ή μέρος της ιστοσελίδας.

Εάν επιλέξετε, ή εάν σας παρασχεθεί κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για να διευκολυνθεί η χρήση της ιστοσελίδας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν μπορείτε να τις αποκαλύπτετε σε τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, ανεξάρτητα από το αν επιλέξατε εσείς ή σας διανέμεται από εμάς ανά πάσα στιγμή, αν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με καμία από τις διατάξεις αυτών των όρων χρήσης.

Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Yara είναι ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος άδειας εκμετάλλευσης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτή. Τα έργα προστατεύονται από νόμους και συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται.

Η κατάστασή μας (και αυτή των τυχόν αναγνωρισμένων συνεργατών) ως δημιουργών του υλικού στην ιστοσελίδα πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα μέρος του υλικού της ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε άδεια από εμάς ή από τους δικαιοπαρόχους μας. Αν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή μεταφορτώσετε οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας παραβιάζοντας αυτούς τους όρους χρήσης, το δικαίωμα χρήσης του Δικτυακού Τόπου θα σταματήσει αμέσως και θα πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα των υλικών που έχετε κάνει.

Η Yara έχει καταχωρίσει διάφορα εμπορικά σήματα. Εκτός από το "Yara" και το λογότυπο στην κορυφή αυτής της σελίδας, τα κατατεθέντα εμπορικά σήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, YaraBela, YaraLiva, YaraMila, YaraVera και YaraVita.

Πολιτική Απορρήτου

Η Yara είναι ευαίσθητη σε θέματα ιδιωτικού απορρήτου στο Διαδίκτυο και θέλουμε να μάθετε πώς αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε για εσάς

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα χωρίς να αποκαλύψετε ποιοι είστε ή οποιαδήποτε πληροφορία για τον εαυτό σας. Οι διακομιστές ιστού συλλέγουν μόνο τα ονόματα τομέα, όχι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των επισκεπτών. Αυτές οι πληροφορίες συγκεντρώνονται για να μετρήσουν τον αριθμό των επισκέψεων, τον μέσο χρόνο που αφιερώθηκε στην ιστοσελίδα, τις σελίδες που προβλήθηκαν κλπ. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μετρήσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας και να βελτιώσουμε το περιεχόμενο του. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε αυτές τις συγκεντρωτικές πληροφορίες με άλλους για παρόμοιους σκοπούς. Με τη χρήση του ιστότοπου, συμφωνείτε με την επεξεργασία αυτή.

Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας της διεύθυνσης IP, του λειτουργικού συστήματος και του τύπου του προγράμματος περιήγησης, για τη διαχείριση του συστήματος και για να αναφέρουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες στους συμβούλους μας. Πρόκειται για στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες και τα πρότυπα περιήγησης των χρηστών μας και δεν προσδιορίζει κανένα άτομο.

Για τον ίδιο λόγο, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση του διαδικτύου χρησιμοποιώντας ένα αρχείο cookie. Όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά μια ιστοσελίδα της Yara, αποστέλλεται στον υπολογιστή σας ένα αρχείο cookie που αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησής σας. Ένα αρχείο cookie είναι ένα μικρό στοιχείο δεδομένων που μπορεί να αποθηκευτεί στο σκληρό δίσκο σας, ώστε να μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε όταν επιστρέψετε σε μια από τις ιστοσελίδες της Yara.

Η τεχνολογία cookie μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την ποιότητα της ιστοσελίδας και να σας παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα cookie. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα cookies εάν το επιθυμείτε, αν και αυτό μπορεί να μας εμποδίσει να σας εντοπίσουμε όταν επιστρέψετε στις ιστοσελίδες μας.

Υπάρχουν φορές που χρειαζόμαστε πληροφορίες από εσάς, όπως το όνομα και τη διεύθυνσή σας. Όταν χρειάζονται τέτοιες πληροφορίες, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τη στιγμή της συλλογής πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες. Συνήθως οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται μόνο από εμάς για να απαντήσουμε στην ερώτησή σας, να επεξεργαστούμε μια παραγγελία ή να σας επιτρέψουμε να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία λογαριασμού.

Εάν εγγραφείτε σε μία από τις επιχειρηματικές μονάδες της Yara online, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά της Yara για τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Αν έχετε λογαριασμό, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες που υποβάλλετε με τους διανομείς και τους συνεργάτες μας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη βελτίωση των υπηρεσιών της Yara. Για ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποδεχθείτε συγκεκριμένες συμφωνίες χρηστών οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν διατάξεις σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Κατά καιρούς διεξάγουμε online έρευνες για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και το προφίλ των επισκεπτών μας. Όταν διεξάγουμε μια έρευνα, θα σας ενημερώσουμε για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες τη στιγμή που συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς στο Internet.

Μπορούμε να μοιραστούμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε με άλλα τρίτα μέρη που έχουμε προσλάβει για την παροχή υπηρεσιών. Αυτά τα τρίτα μέρη οφείλουν να περιορίζουν τη χρήση αυτών των πληροφοριών σε αυτά που απαιτούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Δεν μεταφέρουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς σε τρίτους για τη δική τους χρήση. Η Yara μπορεί να σας αποστείλει πληροφορίες σχετικά με το εάν η Yara συμφωνεί μαζί σας για να το πράξει, εάν η Yara απαιτείται από το νόμο ή σε άλλες συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως η προστασία του λογαριασμού σας Yara κατά της απάτης. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε υποψήφιους αγοραστές ή πωλητές σε περίπτωση πώλησης ή αγοράς κάποιας επιχείρησης ή περιουσιακού στοιχείου.

Μπορούμε να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται στην ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία εμείς ή οι πάροχοι φιλοξενίας διατηρούμε εγκαταστάσεις. Με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, συμφωνείτε με την επεξεργασία και την αποθήκευση.

Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που μεταδίδονται στην Ιστοσελίδα. οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Αν και προσπαθούμε να συνδέσουμε μόνο με ιστοσελίδες που μοιράζονται τα υψηλά μας πρότυπα και το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, δεν είμαστε σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από άλλες ιστοσελίδες.

Αλλαγές και διαχωρισμός

Η Yara μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λάβετε υπόψη τυχόν αλλαγές που κάνουμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες όρους χρήσης μπορούν επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ανακοινώσεις που δημοσιεύονται αλλού στην Ιστοσελίδα.

Εάν οποιεσδήποτε διατάξεις της παρούσας ειδοποίησης είναι παράνομες, άκυρες ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστές τότε η διάταξη αυτή θεωρείται αρκετή και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστικότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Τα δικαστήρια της Νορβηγίας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για κάθε αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να ασκήσουμε αγωγή εναντίον σας για παραβίαση αυτών των όρων στη χώρα διαμονής σας ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα.

These Αυτοί οι όροι χρήσης και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς ή το αντικείμενο ή το σχηματισμό τους (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Νορβηγίας.

Προβολή της Πολιτικής cookie της ιστοσελίδας και των ρυθμίσεων