Ευκαιρίες Καριέρας

Καλώς ήλθατε!

Είμαστε χαρούμενοι που ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην Yara και ελπίζουμε να απολαύσετε την ανάγνωση σχετικά με το τι σημαίνει να εργάζεστε για την εταιρεία μας!

Οι ευκαιρίες απασχόλησης στην Yara είναι τόσο διαφορετικές όσο οι υπάλληλοί της. Ελάτε και βοηθήστε στην επίλυση μερικών από τις βασικές προκλήσεις του κόσμου!

Πολιτική της Yara είναι να κοινοποιεί όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Μπορείτε να βρείτε εδώ όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Παραγωγή και Επεξεργασία

Production and Processing

Πρόκειται για τον τομέα στον οποίο εργάζονται οι περισσότεροι από τους υπαλλήλους μας. Καλύπτει όλες τις εργασίες εντός και μεταξύ των εγκαταστάσεων που εμπλέκονται στην παραγωγή, από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού υλικών.

Καλύπτει επίσης το σχεδιασμό και την εκτέλεση της συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς και την παροχή τεχνικής υποστήριξης και εργοστασιακών έργων.

Εμπορικός τομέας

Commercial Area

Ο εμπορικός τομέας καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δημιουργία της εμπορικής παρουσίας μέσω της γνώσης των προϊόντων, του marketing και της τεχνογνωσίας.

Τα στελέχη των πωλήσεων και οι γεωπόνοι εφαρμόζουν τις δεξιότητές τους και την τεχνογνωσία τους για να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα κέρδη για την Yara, αλλά και ικανοποίηση για τον πελάτη. Επιπλέον, ο τομέας αυτός καλύπτει την προμήθεια, την αγορά και την εμπορία πρώτων υλών και προϊόντων τρίτων.

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Supply Chain

Οι συνάδελφοι στον τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας συντονίζουν την παραγωγή, την κατανομή και την πώληση των προϊόντων της Yara και των 3rd party.

Φροντίζουν τον προγραμματισμό, το χειρισμό των υλικών και τη μεταφορά πρώτων υλών και προϊόντων από τα σημεία προμήθειας, μέσω όλων των σταδίων της αλυσίδας εφοδιασμού, στον πελάτη και τον διανομέα. Ο τομέας αυτός καλύπτει επίσης όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την επεξεργασία της παραγγελίας.

Επέκταση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξη

Business Development and Growth

Οι υπάλληλοι της Yara που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα εφαρμόζουν την τεχνογνωσία για τη βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή την προμήθεια τεχνολογίας για την επέκταση της επιχείρησης σε νέες και υπάρχουσες αγορές.

Το Project Office της Yara εντάσσεται σε αυτόν τον τομέα και περιλαμβάνει την έναρξη, ανάπτυξη και εκτέλεση έργων μεγάλης κλίμακας που έχουν στόχο την αύξηση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου της Yara. Επιπλέον, έχουμε συναδέλφους που ασχολούνται με τη Στρατηγική, την Καινοτομία ή την Επιχειρηματική Ευφυΐα.

Επαγγελματικές υπηρεσίες

Professional Services

Καθώς η Yara συμμετέχει σε όλα τα τμήματα της αλυσίδας αξίας (value chain), η διοίκηση, η ανάπτυξη και η υποστήριξη όλων των παραπάνω τομέων εργασίας είναι επίσης σημαντικές για την επιχείρησή μας.

Οι συνάδελφοι που εργάζονται στις Επαγγελματικές Υπηρεσίες έχουν συνήθως πτυχίο Οικονομικών, Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικού, Οικονομικού, IS / IT ή στον πολύ σημαντικό τομέα της Ασφάλειας.

Φοιτητές & Απόφοιτοι

Internships, θερινή εργασία και διατριβές

Η διαθεσιμότητα πρακτικής εξάσκησης, θερινών εργασιών και διατριβών είναι προς το παρόν περιορισμένη. Δεδομένου ότι είναι η πολιτική της Yara να ανακοινώσει όλες τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας, θα βρείτε διαθέσιμες πρακτικές άσκησης, θερινές εργασίες και θέματα διατριβών στην καρτέλα Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας.

Απόφοιτοι Σχολείων και Πανεπιστημίων

Ειδικά στον τομέα της Επιχειρηματικής Λειτουργίας και Επεξεργασίας, η Yara προσλαμβάνει πτυχιούχους με καθόλου ή ελάχιστη εμπειρία.